Geschiedenis

De wieg van LOTUS stond in Engeland, waar in november 1942 tijdens de tweede wereldoorlog in de graafschap Surrey, Casualties Union werd opgericht door Mr. Eric Claxton.

De oprichting van Casualties Union

Londen, de grote industriesteden en de militaire vliegvelden werden door de Duitsers hevig gebombardeerd.Hierbij vielen veel slachtoffers. In het begin deden de hulpverleners weinig meer dan de slachtoffers uit het puin halen. Dit schreeuwde om verbetering. Er werden cursussen opgezet om de hulpverleners te trainen en de gewonden goed te verzorgen. Aanvankelijk gebeurde dit met poppen. Om de realiteit beter te benaderen werd besloten mensen op te leiden die als slachtoffer konden fungeren. De oprichting van Casualties Union was hiermee een feit. De leden van Casualties Union leerden het grimeren en acteren van ernstige letsels. Men moest bereid zijn om als slachtoffer op te treden, zodat helpers konden leren onder moeilijke omstandigheden hulp te verlenen. Kennis van EHBO was niet nodig, artsen en instructeurs waren aanwezig om de helpers te wijzen op hun fouten en hoe deze te herstellen. Helpers waren er genoeg en met de inzet van de leden van Casualties Union hebben zij geleerd hoe hulp kon worden verleend aan de slachtoffers van de dramatische bombardementen op de engelse steden. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers het leven hebben behouden dankzij die helpers; het zullen er ongetwijfeld velen zijn geweest. 

Het begin van Lotus 

Tijdens de viering van het Gouden Jubileum van Het Oranje Kruis in het Kurhaus te Scheveningen werd door Mr. Eric Claxton en door dokter L. K. Wills een demonstratie gegeven. Zij simuleerden zonder enige inleiding een aantal ongevalsletsels. Dit werd geen succes. 

In 1962 werd tijdens de bondsvergadering van Het Oranje Kruis wederom een demonstratie gegeven. Ditmaal voorafgegaan door een inleiding van Mr. Eric Claxton. De uitgebeelde letsels, waaronder flauwte, epilepsie en een zeer dramatisch gespeelde hartaanval, maakte veel indruk op de aanwezigen. De belangstelling voor "acterende" slachtoffers was gewekt. Het Oranje Kruis ging voortvarend te werk en in 1962 werd een studieweekend georganiseerd. De cursus werd gegeven door Mrs. H.M. Nicholson en Miss J. Weightman van Casualties Union. Het werd een groot succes. 

Op 23 november 1963, de oprichtingsdatum van Lotus, werd de officiële opleiding gestart. Aan deze centrale cursus die in Utrecht gehouden werd namen 22 gediplomeerde EHBO-ers deel. De cursus werd afgesloten met een examen. Het examen werd bijgewoond door Mr. Eric Claxton. 

Mr. Eric Claxton en Mrs Helen Nicholsen, zijn latere echtgenote, werden beiden door Het Oranje Kruis benoemd tot ereleden van Lotus. 

Door het hele land werden studiegroepen opgericht waar de opleiding tot geoefend slachtoffer werd gegeven. De geoefende slachtoffers gingen deel uit maken van plaatselijke of regionale Lotus Studiekringen met aan het hoofd een Lotusstudieleider. 

Inmiddels is Lotus in de wereld van de hulpverlening niet meer weg te denken. De waardevolle bijdrage voor het EH onderwijs is bewezen en, Lotus is een begrip geworden.

 

 

In de jaren daarna werd het belang hiervan ingezien door veel omringende landen, waaronder ook Nederland. In 1963 heeft “Het Oranje Kruis” de

Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers opgericht: LOTUS

In die tijd zijn er verschillende Lotuskringen ontstaan.

Op 8 september 1973 is Lotus®Studiekring 024 Zuid-Limburg ontstaan.

De Landelijke Organisatie LOTUS® is het overkoepelend orgaan van deze Lotus®Studiekringen in Nederland en werd opgericht 01 maart 1975. In 2005 is de LOTUS® zelfstandig geworden.

De Landelijk Organisatie LOTUS® betaat uit:  www.organisatielotus.nl

 

 • Landelijk bestuur / Medisch adviseur
 • Taakgroepen (administratie, ontwikkeling en kwaliteit, opleiding en uitvoering)
 • Ongeveer 80 erkende Lotus®studiekringen

Deze erkende Lotus®Studiekringen bestaan uit:

 
 • Ongeveer 2000 gediplomeerde Lotus®Slachtoffers
 • Ongeveer 185 Instructuers Lotus® (bijscholing kringleden en verzorgen de opleidingen)
 • Ongeveer 15 Docenten Lotus® (bijscholing instructeurs en Landelijke examens)
 • (deze aantallen verschillen van maand tot maand)

 

Wat is het doel van de Landelijke Organisatie LOTUS®:

 

 • Het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand  te brengen.
 • De eenheid in optreden te bevorderen.
 • De kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen. 
 • Mee te werken aan de opleiding voor de Lotus® aantekening.
 • Medewerking te verlenen aan EHBO cursussen, EHBO examens, oefeningen e.d.

Onze Lotus®Studiekring 024 Zuid-Limburg:

 • Onze kring is 8 september 1973 opgericht.
 • Deze kring heeft een bestuur van 6 personen.
 • We hebben een eigen medisch begeleider.
 • 4 Instructeurs Lotus® en 40 goedgemotiveerde gediplomeerde Lotus®Slachtoffers.
 • Elke eerste donderdag van de maand vindt er een kringbijeenkomst plaats, om nieuwe grimeertechnieken en kwaliteit te waarborgen.
 • Jaarlijks verzorgt onze Lotus®Sudiekring een tal van inzetten t.b.v. EHBO-, BHV-opleidingen en bijscholingen voor professionele hulpverleningen.

Welke instanties maken gebruik van onze diensten:

 

 • EHBO verenigingen
 • Bedrijf hulpverlening instanties (BHV)
 • Arbo diensten
 • Rode kruis afdelingen
 • Politie
 • Brandweer
 • Ambulance diensten
 • GGD
 • Ziekenhuizen
 • Medische onderwijsinstanties

Algemene voorwaarden gebruik merkbeeld door bij de organisatie LOTUS aangesloten LOTUS®kringen.