De Landelijke Organisatie LOTUS® is het overkoepelend orgaan van deze LOTUS®Studiekringen in Nederland en werd opgericht 01 maart 1975. In 2005 is de LOTUS® zelfstandig geworden.


De Landelijk Organisatie LOTUS® bestaat uit:

Landelijk bestuur / Medisch adviseur
Taakgroepen (administratie, ontwikkeling en kwaliteit, opleiding en uitvoering)
Erkende LOTUS®studiekringen die bestaan uit: 


Ongeveer 1500 gediplomeerde LOTUS®Slachtoffers
Ongeveer 175 Instructeurs LOTUS® (bijscholing kringleden en verzorgen de opleidingen)
Ongeveer 15 Docenten LOTUS® (bijscholing instructeurs en Landelijke examens)
(deze aantallen verschillen van maand tot maand)

 

Wat is het doel van de Landelijke Organisatie LOTUS®:

 

Het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen.
De eenheid in optreden te bevorderen.
De kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen.
Mee te werken aan de opleiding voor de LOTUS® aantekening.
Medewerking te verlenen aan EHBO cursussen, EHBO examens, oefeningen e.d.


Welke instanties maken gebruik van onze diensten:

 

EHBO verenigingen
Bedrijf hulpverlening instanties (BHV)
Arbo diensten
Rode kruis afdelingen
Politie
Brandweer
Ambulance diensten
GGD
Ziekenhuizen
Medische onderwijsinstanties